Prehľad o organizácii
PRM Consulting k. s. v likvidácii
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
48185299
2120087453
Nemá
nezistený
17.06.2015
06.01.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-390 €
N/A
-0,01
N/A
N/A

Zisk PRM Consulting k. s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby PRM Consulting k. s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením PRM Consulting k. s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRM Consulting k. s. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PRM Consulting k. s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRM Consulting k. s. v likvidácii


Likvidátor PRM Consulting k. s. v likvidácii


Komplementár PRM Consulting k. s. v likvidácii


Komanditista PRM Consulting k. s. v likvidácii


Komplementár PRM Consulting k. s. v likvidácii


Predmet činnosti PRM Consulting k. s. v likvidácii


Kataster PRM Consulting k. s. v likvidácii


Skrátené výkazy PRM Consulting k. s. v likvidácii