Prehľad o organizácii
C & C business, spol. s r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
48185311
2120083691
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 147300/B
-14,2 tis. €
-21 011,8 %
2022/2021
5,39 tis. €
32,4 %
2022/2021
-0,54
-27 788,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk C & C business, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby C & C business, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,03
0,01
3,8
0,96

Zisk pred zdanením C & C business, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA C & C business, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod C & C business, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie C & C business, spol. s r.o.


Konateľ C & C business, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. C & C business, spol. s r.o.


Predmet činnosti C & C business, spol. s r.o.


Kataster C & C business, spol. s r.o.


Skrátené výkazy C & C business, spol. s r.o.