Prehľad o organizácii
BYTY správcovská, s. r. o.
Janotova 14-16, 841 05 Bratislava
48185337
2120091336
Nemá
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104658/B
14 tis. €
-7,4 %
2023/2022
41,4 tis. €
74,3 %
2023/2022
0,33
-38,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BYTY správcovská, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby BYTY správcovská, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
7,79
0,91
n/a
11,43

Zisk pred zdanením BYTY správcovská, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BYTY správcovská, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BYTY správcovská, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BYTY správcovská, s. r. o.


Konateľ BYTY správcovská, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BYTY správcovská, s. r. o.


Predmet činnosti BYTY správcovská, s. r. o.


Kataster BYTY správcovská, s. r. o.


Skrátené výkazy BYTY správcovská, s. r. o.