Prehľad o organizácii
Pink Star s. r. o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
48185353
Nemá
nezistený
10.06.2015
17.09.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Pink Star s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pink Star s. r. o.


Konateľ Pink Star s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pink Star s. r. o.


Predmet činnosti Pink Star s. r. o.


Kataster Pink Star s. r. o.


Skrátené výkazy Pink Star s. r. o.