Prehľad o organizácii
FILAMED s.r.o.
Obrody 23/2353, 040 11 Košice
48185361
2120082228
Nemá
3-4 zamestnanci
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37456/V
120 tis. €
1,2 %
2022/2021
251 tis. €
12,7 %
2022/2021
0,18
-15,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FILAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby FILAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
58,64
0,45
0,17
1,06

Zisk pred zdanením FILAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

EBITDA FILAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FILAMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FILAMED s.r.o.


Konateľ FILAMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FILAMED s.r.o.


Predmet činnosti FILAMED s.r.o.


Kataster FILAMED s.r.o.


Skrátené výkazy FILAMED s.r.o.