Prehľad o organizácii
Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina
48185370
2120080842
Nemá
nezistený
05.06.2015
29.08.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
17,9 tis. €
26 %
2017/2016
314 tis. €
-6,1 %
2017/2016
0,13
35,3 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


2015
2016
2017
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


2015
2016
2017
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
2,11
0,44
0,02
1,61

Zisk pred zdanením Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


2015
2016
2017
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


2015
2016
2017
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


Konateľ Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


Predmet činnosti Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


Kataster Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.


Skrátené výkazy Stabilo Neon Slovakia Group s. r. o.