Prehľad o organizácii
Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby
Parková 45, 821 05 Bratislava-Ružinov
48185396
Nemá
nezistený
12.06.2015
11.01.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Zriaďovateľ ZO Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Predmet činnosti Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Kataster Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby


Skrátené výkazy Heavy Roth Kft., organizačná zložka zahraničnej osoby