Prehľad o organizácii
IM BLAU s.r.o.
Ďurgalova 16, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
48185434
2120092975
Nemá
1 zamestnanec
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104580/B
-6,01 tis. €
-167 %
2022/2021
58,7 tis. €
-37,3 %
2022/2021
-0,01
-169,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IM BLAU s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby IM BLAU s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
16,99
0,19
0,18
0,36

Zisk pred zdanením IM BLAU s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA IM BLAU s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IM BLAU s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IM BLAU s.r.o.


Konateľ IM BLAU s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IM BLAU s.r.o.


Predmet činnosti IM BLAU s.r.o.


Kataster IM BLAU s.r.o.


Skrátené výkazy IM BLAU s.r.o.