Prehľad o organizácii
H.K.S.B. Stav, s.r.o.
Muráň 190, 049 01 Muráň
48185442
2120079929
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28186/S
3,65 tis. €
31 tis. €
0,23
35,9 tis. €
342,1 %
2022/2021
N/A

Zisk H.K.S.B. Stav, s.r.o.


2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby H.K.S.B. Stav, s.r.o.


2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,94
0,92
0,06
12,3

Zisk pred zdanením H.K.S.B. Stav, s.r.o.


2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA H.K.S.B. Stav, s.r.o.


2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod H.K.S.B. Stav, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.K.S.B. Stav, s.r.o.


Konateľ H.K.S.B. Stav, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H.K.S.B. Stav, s.r.o.


Predmet činnosti H.K.S.B. Stav, s.r.o.


Kataster H.K.S.B. Stav, s.r.o.


Skrátené výkazy H.K.S.B. Stav, s.r.o.