Prehľad o organizácii
MADERA ZM, s.r.o.
Scherfelova 1318/91, 058 01 Poprad
48185469
2120095120
SK2120095120
nezistený
08.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31679/P
-3,38 tis. €
83,2 %
2023/2022
61,7 tis. €
37,3 %
2023/2022
-0,13
83,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MADERA ZM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MADERA ZM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-7,94
-1,5
0,27
0,31

Zisk pred zdanením MADERA ZM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MADERA ZM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MADERA ZM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MADERA ZM, s.r.o.


Konateľ MADERA ZM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MADERA ZM, s.r.o.


Predmet činnosti MADERA ZM, s.r.o.


Kataster MADERA ZM, s.r.o.


Skrátené výkazy MADERA ZM, s.r.o.