Prehľad o organizácii
Best Sport Tour s. r. o.
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača
48185477
2120078818
SK2120078818
0 zamestnancov
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104506/B
3,52 tis. €
-38,7 %
2022/2021
126 tis. €
2 534,5 %
2022/2021
0,05
-79,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Best Sport Tour s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Best Sport Tour s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,07
0,07
0,03
1,86

Zisk pred zdanením Best Sport Tour s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Best Sport Tour s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Best Sport Tour s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Best Sport Tour s. r. o.


Konateľ Best Sport Tour s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Best Sport Tour s. r. o.


Predmet činnosti Best Sport Tour s. r. o.


Kataster Best Sport Tour s. r. o.


Skrátené výkazy Best Sport Tour s. r. o.