Prehľad o organizácii
NEA33 s.r.o.
Rajčurská ulica 56, 917 05 Trnava
48185485
2120083933
SK2120083933
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36005/T
2,83 tis. €
9 tis. €
0,05
N/A
N/A

Zisk NEA33 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby NEA33 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,05
-0,05
n/a
0,18

Zisk pred zdanením NEA33 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA NEA33 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NEA33 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEA33 s.r.o.


Konateľ NEA33 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEA33 s.r.o.


Predmet činnosti NEA33 s.r.o.


Kataster NEA33 s.r.o.


Skrátené výkazy NEA33 s.r.o.