Prehľad o organizácii
VOVA SVK s.r.o.
Chovateľská 5, 917 01 Trnava
48185493
Nemá
nezistený
09.06.2015
21.07.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VOVA SVK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VOVA SVK s.r.o.


Konateľ VOVA SVK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VOVA SVK s.r.o.


Prokurista VOVA SVK s.r.o.


Predmet činnosti VOVA SVK s.r.o.


Kataster VOVA SVK s.r.o.


Skrátené výkazy VOVA SVK s.r.o.