Prehľad o organizácii
COBBY´S PET SHOP s.r.o.
946 54 Bajč
48185523
2120087574
SK2120087574
10-19 zamestnancov
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38953/N
17 tis. €
384,1 %
2023/2022
710 tis. €
27,1 %
2023/2022
0,07
450,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk COBBY´S PET SHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby COBBY´S PET SHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
1,96
0,51
0,02
1,91

Zisk pred zdanením COBBY´S PET SHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA COBBY´S PET SHOP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COBBY´S PET SHOP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COBBY´S PET SHOP s.r.o.


Konateľ COBBY´S PET SHOP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COBBY´S PET SHOP s.r.o.


Predmet činnosti COBBY´S PET SHOP s.r.o.


Kataster COBBY´S PET SHOP s.r.o.


Skrátené výkazy COBBY´S PET SHOP s.r.o.