Prehľad o organizácii
Syntropy s.r.o. v likvidácii
Garbiarska 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
48185591
2120081293
Nemá
nezistený
05.06.2015
31.01.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
-1,6 tis. €
-636,9 %
2023/2022
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Syntropy s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby Syntropy s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Syntropy s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Syntropy s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Syntropy s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Syntropy s.r.o. v likvidácii


Konateľ Syntropy s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Syntropy s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Syntropy s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Syntropy s.r.o. v likvidácii


Kataster Syntropy s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Syntropy s.r.o. v likvidácii