Prehľad o organizácii
twd SK, s.r.o.
Priemyselná 15278/14, 974 01 Banská Bystrica
48185621
2120081513
SK2120081513
25-49 zamestnancov
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28173/S
809 tis. €
-43,6 %
2023/2022
18,1 mil. €
-5,7 %
2023/2022
0,09
-46,2 %
2023/2022
94,7 tis. €
92,6 %
2022/2021
N/A

Zisk twd SK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby twd SK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
58,49
0,68
0,08
3,33

Zisk pred zdanením twd SK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA twd SK, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod twd SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie twd SK, s.r.o.


Konateľ twd SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. twd SK, s.r.o.


Predmet činnosti twd SK, s.r.o.


Kataster twd SK, s.r.o.


Skrátené výkazy twd SK, s.r.o.