Prehľad o organizácii
ISBD s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 25/20, 977 01 Brezno
48185698
2120091490
Nemá
1 zamestnanec
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 33044/S
1,21 tis. €
196,1 %
2022/2021
26,9 tis. €
103 %
2022/2021
0,11
28,8 %
2022/2021
6,51 tis. €
N/A

Zisk ISBD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby ISBD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,17
0,08
n/a
23,08

Zisk pred zdanením ISBD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA ISBD s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ISBD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ISBD s.r.o.


Konateľ ISBD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ISBD s.r.o.


Predmet činnosti ISBD s.r.o.


Kataster ISBD s.r.o.


Skrátené výkazy ISBD s.r.o.