Prehľad o organizácii
Trend Solution Finance s.r.o.
Martina Benku 1717/5, 093 01 Vranov nad Topľou
48185710
2120098673
Nemá
1 zamestnanec
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31574/P
1,15 tis. €
2,5 tis. €
0,2
N/A
N/A

Zisk Trend Solution Finance s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Trend Solution Finance s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,2
1
1,25

Zisk pred zdanením Trend Solution Finance s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA Trend Solution Finance s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Trend Solution Finance s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Trend Solution Finance s.r.o.


Konateľ Trend Solution Finance s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Trend Solution Finance s.r.o.


Predmet činnosti Trend Solution Finance s.r.o.


Kataster Trend Solution Finance s.r.o.


Skrátené výkazy Trend Solution Finance s.r.o.