Prehľad o organizácii
LDCorp s.r.o.
Petrovanská 32, 080 05 Prešov
48185876
2120083295
Nemá
nezistený
09.06.2015
08.06.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
7,32 tis. €
278,8 %
2018/2017
216 tis. €
31,6 %
2018/2017
0,07
262,8 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk LDCorp s.r.o.


2015
2016
2017
2018
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby LDCorp s.r.o.


2015
2016
2017
2018
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,22
0,11
0,23
3,23

Zisk pred zdanením LDCorp s.r.o.


2015
2016
2017
2018
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA LDCorp s.r.o.


2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LDCorp s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LDCorp s.r.o.


Konateľ LDCorp s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LDCorp s.r.o.


Predmet činnosti LDCorp s.r.o.


Kataster LDCorp s.r.o.


Skrátené výkazy LDCorp s.r.o.