Prehľad o organizácii
AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.
053 63 Hincovce
48186074
2120077927
SK2120077927
1 zamestnanec
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37431/V
23,9 tis. €
205,1 %
2023/2022
125 tis. €
29,6 %
2023/2022
0,57
228 %
2023/2022
2,14 tis. €
N/A

Zisk AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-2,79
-0,33
0,16
0,37

Zisk pred zdanením AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


Konateľ AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


Predmet činnosti AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


Kataster AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTO-MAT ELEKTRIC, s.r.o.