Prehľad o organizácii
STREET CO. s. r. o.
Pekárska 14, 917 01 Trnava
48186201
2120097430
Nemá
nezistený
27.06.2015
09.03.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,19 tis. €
886 €
-0,44
N/A
N/A

Zisk STREET CO. s. r. o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby STREET CO. s. r. o.


2015
2016
2017
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením STREET CO. s. r. o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA STREET CO. s. r. o.


2015
2016
2017
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STREET CO. s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STREET CO. s. r. o.


Konateľ STREET CO. s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STREET CO. s. r. o.


Predmet činnosti STREET CO. s. r. o.


Kataster STREET CO. s. r. o.


Skrátené výkazy STREET CO. s. r. o.