Prehľad o organizácii
RaBerstav s.r.o.
Tatranské námestie 3, 054 01 Poprad
48186236
2120079533
Nemá
nezistený
04.06.2015
12.06.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
5,75 tis. €
390 %
2017/2016
32,7 tis. €
-67,4 %
2017/2016
3,67
5 517,4 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk RaBerstav s.r.o.


2016
2017
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby RaBerstav s.r.o.


2016
2017
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
n/a
3,67
-2,12
-0,38

Zisk pred zdanením RaBerstav s.r.o.


2016
2017
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA RaBerstav s.r.o.


2016
2017
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RaBerstav s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RaBerstav s.r.o.


Konateľ RaBerstav s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RaBerstav s.r.o.


Predmet činnosti RaBerstav s.r.o.


Kataster RaBerstav s.r.o.


Skrátené výkazy RaBerstav s.r.o.