Prehľad o organizácii
INSTAC s. r. o.
Zuzany Chalupovej 12A/4004, 851 07 Bratislava-Petržalka
48186317
2120099564
SK2120099564
nezistený
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104953/B
-3,94 tis. €
-153,3 %
2022/2021
35,1 tis. €
31,3 %
2022/2021
-0,02
-152,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk INSTAC s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby INSTAC s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
n/a
0,87
0,32
1,65

Zisk pred zdanením INSTAC s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA INSTAC s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod INSTAC s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INSTAC s. r. o.


Konateľ INSTAC s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INSTAC s. r. o.


Predmet činnosti INSTAC s. r. o.


Kataster INSTAC s. r. o.


Skrátené výkazy INSTAC s. r. o.