Prehľad o organizácii
Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.
Kukučínova 92/21, 040 01 Košice
48186341
2120096858
SK2120096858
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37591/V
47,4 tis. €
324,4 %
2023/2022
86,1 tis. €
118,2 %
2023/2022
0,33
148,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
25,02
0,87
0,18
7,96

Zisk pred zdanením Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


Konateľ Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


Predmet činnosti Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


Kataster Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.


Skrátené výkazy Psychiatrická a sexuologická expertízna organizácia, s.r.o.