Prehľad o organizácii
MNF, s. r. o.
Lipského 6, 841 01 Bratislava
48186414
2120085088
SK2120085088
2 zamestnanci
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104500/B
46,2 tis. €
11,5 %
2023/2022
2,14 mil. €
40,4 %
2023/2022
0,11
-4,3 %
2023/2022
13 tis. €
-71,9 %
2022/2021
N/A

Zisk MNF, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MNF, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
31,21
0,38
0,09
1,51

Zisk pred zdanením MNF, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MNF, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MNF, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MNF, s. r. o.


Konateľ MNF, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MNF, s. r. o.


Predmet činnosti MNF, s. r. o.


Kataster MNF, s. r. o.


Skrátené výkazy MNF, s. r. o.