Prehľad o organizácii
ObsoGeo, s.r.o.
Borová 3203/29, 010 07 Žilina
48186449
2120083636
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63921/L
1,54 tis. €
12,5 %
2023/2022
37 tis. €
48,7 %
2023/2022
0,1
4,6 %
2023/2022
48 tis. €
N/A

Zisk ObsoGeo, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Tržby ObsoGeo, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,02
0,98
0,08
56,59

Zisk pred zdanením ObsoGeo, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ObsoGeo, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ObsoGeo, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ObsoGeo, s.r.o.


Konateľ ObsoGeo, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ObsoGeo, s.r.o.


Predmet činnosti ObsoGeo, s.r.o.


Kataster ObsoGeo, s.r.o.


Skrátené výkazy ObsoGeo, s.r.o.