Prehľad o organizácii
JMSR s.r.o.
900 41 Rovinka
48186554
2120081942
SK2120081942
1 zamestnanec
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104604/B
36,9 tis. €
8,5 %
2023/2022
68,6 tis. €
1,6 %
2023/2022
0,33
30,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JMSR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
36 tis. €
34 tis. €
32 tis. €
transparex.sk

Tržby JMSR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
76 tis. €
74 tis. €
72 tis. €
70 tis. €
68 tis. €
66 tis. €
64 tis. €
transparex.sk
20,66
0,93
1,34
14,73

Zisk pred zdanením JMSR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
54 tis. €
52 tis. €
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
transparex.sk

EBITDA JMSR s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
54 tis. €
52 tis. €
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JMSR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JMSR s.r.o.


Konateľ JMSR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JMSR s.r.o.


Predmet činnosti JMSR s.r.o.


Kataster JMSR s.r.o.


Skrátené výkazy JMSR s.r.o.