Prehľad o organizácii
JK-Gold s.r.o.
Dobrovoľnícka 1550/7, 075 01 Trebišov
48186589
2120120695
Nemá
nezistený
04.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37833/V
522 €
1 066,7 %
2022/2021
10,6 tis. €
209,8 %
2022/2021
0,04
1 005,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JK-Gold s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby JK-Gold s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
1,12
0,89
n/a
9,23

Zisk pred zdanením JK-Gold s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA JK-Gold s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JK-Gold s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JK-Gold s.r.o.


Konateľ JK-Gold s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JK-Gold s.r.o.


Predmet činnosti JK-Gold s.r.o.


Kataster JK-Gold s.r.o.


Skrátené výkazy JK-Gold s.r.o.