Prehľad o organizácii
Alpha Limited Group s.r.o.
Horné Vestenice 8, 972 22 Horné Vestenice
48186708
2120083262
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104562/B
63,3 tis. €
3 894,6 %
2019/2018
1,82 mil. €
52,9 %
2019/2018
0,11
3 518,3 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Alpha Limited Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Alpha Limited Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,14
0,21
1,09

Zisk pred zdanením Alpha Limited Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Alpha Limited Group s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Alpha Limited Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Alpha Limited Group s.r.o.


Konateľ Alpha Limited Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Alpha Limited Group s.r.o.


Predmet činnosti Alpha Limited Group s.r.o.


Kataster Alpha Limited Group s.r.o.


Skrátené výkazy Alpha Limited Group s.r.o.