Prehľad o organizácii
Ing. Juraj Špirec s.r.o.
Nesluša 173, 023 41 Nesluša
48186724
2120093778
Nemá
nezistený
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64021/L
877 €
-17,1 %
2023/2022
99,6 tis. €
-4,6 %
2023/2022
0,02
2,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Ing. Juraj Špirec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Ing. Juraj Špirec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
3,48
0,35
0,02
1,54

Zisk pred zdanením Ing. Juraj Špirec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Ing. Juraj Špirec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Ing. Juraj Špirec s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ing. Juraj Špirec s.r.o.


Konateľ Ing. Juraj Špirec s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ing. Juraj Špirec s.r.o.


Predmet činnosti Ing. Juraj Špirec s.r.o.


Kataster Ing. Juraj Špirec s.r.o.


Skrátené výkazy Ing. Juraj Špirec s.r.o.