Prehľad o organizácii
EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.
Svätoplukova 5, 071 01 Michalovce
48186732
2120078950
SK2120078950
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37461/V
681 €
27,5 %
2022/2021
29,4 tis. €
-2,9 %
2022/2021
0,07
12,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1,34
0,73
0
4,05

Zisk pred zdanením EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy EPS54 SLOVAKIA, s.r.o.