Prehľad o organizácii
Plechové strechy, s.r.o.
919 08 Boleráz
48186741
2120099740
SK2120099740
0 zamestnancov
15.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36129/T
9,65 tis. €
-63 %
2023/2022
539 tis. €
15,3 %
2023/2022
0,14
-63,1 %
2023/2022
36,5 tis. €
-90,6 %
2021/2020
N/A

Zisk Plechové strechy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Plechové strechy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
11,07
0,78
0,03
3,91

Zisk pred zdanením Plechové strechy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Plechové strechy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Plechové strechy, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Plechové strechy, s.r.o.


Konateľ Plechové strechy, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Plechové strechy, s.r.o.


Predmet činnosti Plechové strechy, s.r.o.


Kataster Plechové strechy, s.r.o.


Skrátené výkazy Plechové strechy, s.r.o.