Prehľad o organizácii
AUTODEPO, s.r.o.
Riečna 1891/26, 971 01 Prievidza
48186783
2120089323
Nemá
nezistený
03.06.2015
29.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AUTODEPO, s.r.o.


2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AUTODEPO, s.r.o.


2015
2016
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením AUTODEPO, s.r.o.


2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AUTODEPO, s.r.o.


2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AUTODEPO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTODEPO, s.r.o.


Konateľ AUTODEPO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTODEPO, s.r.o.


Predmet činnosti AUTODEPO, s.r.o.


Kataster AUTODEPO, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTODEPO, s.r.o.