Prehľad o organizácii
ElliEcon, s.r.o.
J. Kalinčiaka 481/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
48186805
2120087244
SK2120087244
1 zamestnanec
22.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31772/R
4,96 tis. €
-20,5 %
2023/2022
176 tis. €
13,9 %
2023/2022
0,05
-17,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ElliEcon, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ElliEcon, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
6,98
0,37
0,07
1,81

Zisk pred zdanením ElliEcon, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ElliEcon, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ElliEcon, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ElliEcon, s.r.o.


Konateľ ElliEcon, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ElliEcon, s.r.o.


Predmet činnosti ElliEcon, s.r.o.


Kataster ElliEcon, s.r.o.


Skrátené výkazy ElliEcon, s.r.o.