Prehľad o organizácii
MM39 s. r. o.
Konventná 9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48186872
2120087288
SK2120087288
1 zamestnanec
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104646/B
85 €
101,1 %
2022/2021
77,6 tis. €
78,7 %
2022/2021
0
101,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MM39 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MM39 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,9
0,38
0,1
1,26

Zisk pred zdanením MM39 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MM39 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MM39 s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MM39 s. r. o.


Konateľ MM39 s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MM39 s. r. o.


Predmet činnosti MM39 s. r. o.


Kataster MM39 s. r. o.


Skrátené výkazy MM39 s. r. o.