Prehľad o organizácii
EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.
Svätoplukova 5, 071 01 Michalovce
48186899
2120086672
SK2120086672
1 zamestnanec
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37486/V
-3,99 tis. €
59,5 %
2022/2021
33,5 tis. €
33,3 %
2022/2021
-0,26
73,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,58
0,84
0,17
7,11

Zisk pred zdanením EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy EPS55 SLOVAKIA, s.r.o.