Prehľad o organizácii
Detské centrum TRALALA, s.r.o.
Pod Juhom 3455, 911 01 Trenčín
48186929
2120079280
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31739/R
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Detské centrum TRALALA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Detské centrum TRALALA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,51
0,99
n/a
49,89

Zisk pred zdanením Detské centrum TRALALA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Detské centrum TRALALA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Detské centrum TRALALA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Detské centrum TRALALA, s.r.o.


Konateľ Detské centrum TRALALA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Detské centrum TRALALA, s.r.o.


Predmet činnosti Detské centrum TRALALA, s.r.o.


Kataster Detské centrum TRALALA, s.r.o.


Skrátené výkazy Detské centrum TRALALA, s.r.o.