Prehľad o organizácii
RovKir s.r.o.
Černyševského 1167/1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
48187046
2120081733
Nemá
1 zamestnanec
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104531/B
-210 €
-200 %
2022/2021
27,2 tis. €
92,3 %
2022/2021
-0,02
-205 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RovKir s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby RovKir s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,04
0,95
n/a
22,17

Zisk pred zdanením RovKir s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA RovKir s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RovKir s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RovKir s.r.o.


Konateľ RovKir s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RovKir s.r.o.


Predmet činnosti RovKir s.r.o.


Kataster RovKir s.r.o.


Skrátené výkazy RovKir s.r.o.