Prehľad o organizácii
CAR-DOS s.r.o.
Nám. Kossutha 3087, 945 01 Komárno
48187062
2120088674
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38977/N
-2,66 tis. €
-1 168,7 %
2021/2020
792 tis. €
-22,2 %
2021/2020
-0,02
-1 606,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk CAR-DOS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby CAR-DOS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
8,83
0,29
0,01
1,42

Zisk pred zdanením CAR-DOS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA CAR-DOS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CAR-DOS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CAR-DOS s.r.o.


Konateľ CAR-DOS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CAR-DOS s.r.o.


Predmet činnosti CAR-DOS s.r.o.


Kataster CAR-DOS s.r.o.


Skrátené výkazy CAR-DOS s.r.o.