Prehľad o organizácii
Cafe - ITL s.r.o.
Zoltána Fábryho 1961/4, 929 01 Dunajská Streda
48187071
2120104657
Nemá
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35962/T
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Cafe - ITL s.r.o.


2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Cafe - ITL s.r.o.


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Cafe - ITL s.r.o.


2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Cafe - ITL s.r.o.


2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Cafe - ITL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Cafe - ITL s.r.o.


Konateľ Cafe - ITL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Cafe - ITL s.r.o.


Predmet činnosti Cafe - ITL s.r.o.


Kataster Cafe - ITL s.r.o.


Skrátené výkazy Cafe - ITL s.r.o.