Prehľad o organizácii
Mol BGR s.r.o.
Moravská 13, 020 01 Púchov
48187186
2120103084
Nemá
nezistený
02.06.2015
16.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-750 €
-3 471,4 %
2016/2015
833 €
-0,14
-3 321 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Mol BGR s.r.o.


2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby Mol BGR s.r.o.


2015
2016
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
0,85
0,81
0,07
5,36

Zisk pred zdanením Mol BGR s.r.o.


2015
2016
300 €
200 €
100 €
0 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA Mol BGR s.r.o.


2015
2016
300 €
200 €
100 €
0 €
-100 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mol BGR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mol BGR s.r.o.


Konateľ Mol BGR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mol BGR s.r.o.


Predmet činnosti Mol BGR s.r.o.


Kataster Mol BGR s.r.o.


Skrátené výkazy Mol BGR s.r.o.