Prehľad o organizácii
Prevyspro s.r.o.
Gúgska 3524/102, 940 02 Nové Zámky
48187216
2120080930
SK2120080930
3-4 zamestnanci
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39000/N
205 €
-97,7 %
2023/2022
167 tis. €
-7,2 %
2023/2022
0
-97,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Prevyspro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Prevyspro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
9,83
0,89
0,07
9,65

Zisk pred zdanením Prevyspro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Prevyspro s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Prevyspro s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Prevyspro s.r.o.


Konateľ Prevyspro s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Prevyspro s.r.o.


Predmet činnosti Prevyspro s.r.o.


Kataster Prevyspro s.r.o.


Skrátené výkazy Prevyspro s.r.o.