Prehľad o organizácii
VOKAZOK, s.r.o.
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48187275
2120085242
SK2120085242
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104480/B
-8,06 tis. €
-347 %
2022/2021
14,3 tis. €
-14,7 %
2022/2021
-0,15
-337,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VOKAZOK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby VOKAZOK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
8,78
0,8
2,08
4,96

Zisk pred zdanením VOKAZOK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA VOKAZOK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VOKAZOK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VOKAZOK, s.r.o.


Konateľ VOKAZOK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VOKAZOK, s.r.o.


Predmet činnosti VOKAZOK, s.r.o.


Kataster VOKAZOK, s.r.o.


Skrátené výkazy VOKAZOK, s.r.o.