Prehľad o organizácii
Rapez s.r.o.
Bolešov 138, 018 53 Bolešov
48187330
2120104800
SK2120104800
1 zamestnanec
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31790/R
35,4 tis. €
-48,2 %
2022/2021
97,2 tis. €
-31,3 %
2022/2021
0,16
-60,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Rapez s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Rapez s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
35,03
0,78
0,19
4,42

Zisk pred zdanením Rapez s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Rapez s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Rapez s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rapez s.r.o.


Konateľ Rapez s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rapez s.r.o.


Predmet činnosti Rapez s.r.o.


Kataster Rapez s.r.o.


Skrátené výkazy Rapez s.r.o.