Prehľad o organizácii
AUTO – PUMI s.r.o.
Čingovská ulica 1513/63, 951 17 Cabaj-Čápor
48187429
2120086760
SK2120086760
1 zamestnanec
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45685/N
-63,9 tis. €
34,7 %
2023/2022
65,3 tis. €
5,7 %
2023/2022
-1,13
-42,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AUTO – PUMI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTO – PUMI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-31,35
-2,76
0,02
0,04

Zisk pred zdanením AUTO – PUMI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTO – PUMI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AUTO – PUMI s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO – PUMI s.r.o.


Konateľ AUTO – PUMI s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO – PUMI s.r.o.


Predmet činnosti AUTO – PUMI s.r.o.


Kataster AUTO – PUMI s.r.o.


Skrátené výkazy AUTO – PUMI s.r.o.