Prehľad o organizácii
Tri listy, s.r.o.
Červenej armády 1, 036 01 Martin
48187470
2120084604
SK2120084604
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63922/L
5,23 tis. €
-13,2 %
2023/2022
30,9 tis. €
31,8 %
2023/2022
0,38
-46,6 %
2023/2022
736 tis. €
N/A

Zisk Tri listy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Tri listy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,56
0,56
0,08
0,28

Zisk pred zdanením Tri listy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Tri listy, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Tri listy, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tri listy, s.r.o.


Konateľ Tri listy, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tri listy, s.r.o.


Predmet činnosti Tri listy, s.r.o.


Kataster Tri listy, s.r.o.


Skrátené výkazy Tri listy, s.r.o.