Prehľad o organizácii
Pro BAG s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 01 Galanta
48187488
Nemá
nezistený
27.06.2015
16.12.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Pro BAG s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pro BAG s.r.o.


Konateľ Pro BAG s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Pro BAG s.r.o.


Predmet činnosti Pro BAG s.r.o.


Kataster Pro BAG s.r.o.


Skrátené výkazy Pro BAG s.r.o.