Prehľad o organizácii
PSO Žilina, s.r.o.
Bánovská cesta 13/8533, 010 01 Žilina
48187496
2120087695
SK2120087695
2 zamestnanci
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63918/L
9,8 tis. €
641,5 %
2023/2022
87,3 tis. €
-47,6 %
2023/2022
0,42
506,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PSO Žilina, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PSO Žilina, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
3,06
0,65
0
2,95

Zisk pred zdanením PSO Žilina, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PSO Žilina, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PSO Žilina, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PSO Žilina, s.r.o.


Konateľ PSO Žilina, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PSO Žilina, s.r.o.


Predmet činnosti PSO Žilina, s.r.o.


Kataster PSO Žilina, s.r.o.


Skrátené výkazy PSO Žilina, s.r.o.