Prehľad o organizácii
DANTE SK, s.r.o. v konkurze
Prostějovská 4832/65, 080 01 Prešov
48187500
2120100774
Nemá
nezistený
08.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31678/P
-81 €
98,9 %
2023/2022
N/A
-0
98,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DANTE SK, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby DANTE SK, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-6,25
-0,91
n/a
0,52

Zisk pred zdanením DANTE SK, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA DANTE SK, s.r.o. v konkurze


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Konateľ DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Kataster DANTE SK, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy DANTE SK, s.r.o. v konkurze