Prehľad o organizácii
JOMAD s. r. o.
Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48187518
2120092469
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 121196/B
16,4 tis. €
16 461 %
2019/2018
131 tis. €
59,8 %
2019/2018
0,14
9 282,2 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk JOMAD s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby JOMAD s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
6,48
0,27
0,05
1,73

Zisk pred zdanením JOMAD s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA JOMAD s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JOMAD s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOMAD s. r. o.


Konateľ JOMAD s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOMAD s. r. o.


Predmet činnosti JOMAD s. r. o.


Kataster JOMAD s. r. o.


Skrátené výkazy JOMAD s. r. o.